Raport de evaluare a implementarii Legii 544/ 2001 in anul 2020