Funcțiile din cadrul Orchestrei Populare „Rapsozii Botoșanilor” care fac parte din categoria personalului plătit din fonduri publice