Functiile care fac parte din categoria personalului platit din fonduri publice